Γραπτή ερώτηση E-6632/10 Roger Helmer (ECR) προς την Επιτροπή. Το περιβαλλοντικό λόμπι