Γραπτή ερώτηση E-4634/10 Marta Andreasen (EFD) προς την Επιτροπή. Χρήση κονδυλίων της ΕΕ για να αποζημιωθεί κατασκευαστής