Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1017 z dnia 13 lipca 2020 r. ustalające na rok 2020 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013