Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1017, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 säädettyihin tiettyihin suoriin tukijärjestelmiin sovellettavista vuoden 2020 talousarviomäärärahojen enimmäismääristä