Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1017, 13. juuli 2020, millega kehtestatakse 2020. aastaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1307/2013 sätestatud teatavate otsetoetuskavade suhtes kohaldatavad eelarve ülemmäärad