Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1017 af 13. juli 2020 om fastsættelse for 2020 af budgetlofterne for visse ordninger for direkte støtte, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013