Γραπτή ερώτηση E-4785/10 Diogo Feio (PPE) προς την Επιτροπή. Υποτιθέμενη ανάμειξη της αστυνομίας του Λουξεμβούργου στη διάδοση ρατσιστικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) κατά πορτογάλων μεταναστών