Nariadenie Rady (ES) č. 194/2008 z 25. februára 2008 , ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 817/2006