Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 194/2008 του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2008 για την ανανέωση της ισχύος και την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων κατά της Βιρμανίας/Μιανμάρ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 817/2006