Γραπτή ερώτηση E-003529/11 Vladko Todorov Panayotov (ALDE) προς την Επιτροπή. Ραδιενεργός μόλυνση