Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2011.$