Γραπτή ερώτηση E-4172/10 Piotr Borys (PPE) προς την Επιτροπή. Νέα ρύθμιση σχετικά με τη συμπαραγωγή ταινιών που περιλαμβάνεται στα πρωτόκολλα πολιτιστικής συνεργασίας