Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 571/2011 z  15. júna 2011 , ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. júna 2011