Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 571/2011 al Comisiei din 15 iunie 2011 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iunie 2011