Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 571/2011, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2011 , vilja-alalla 16 päivästä kesäkuuta 2011 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta