Zadeva C-281/10 P: Pritožba, ki jo je 4. junija 2010 vložila PepsiCo, Inc. zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 18. marca 2010 v zadevi T-9/07: Grupo Promer Mon Graphic SA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), PepsiCo, Inc.