Cauza C-281/10 P: Recurs introdus la 4 iunie 2010 de PepsiCo, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) pronunțate la 18 martie 2010 în cauza T-9/07 — Grupo Promer Mon Graphic SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), PepsiCo, Inc.