Γραπτή ερώτηση E-000626/12 Georgios Papanikolaou (PPE) προς την Επιτροπή. Δράσεις για την στήριξη της νεολαίας και Ελλάδα