Γραπτή ερώτηση E-8553/10 Marina Yannakoudakis (ECR) προς την Επιτροπή. Περιβαλλοντική ζημία στην προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 στο Ριζοκάρπασο της Κύπρου