Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1694 av den 11 november 2020 om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L med anledning av covid-19-pandemin (Text av betydelse för EES)