Γραπτή ερώτηση E-005639/11 Georgios Papanikolaou (PPE) προς την Επιτροπή. Παράνομος στοιχηματισμός και ξέπλυμα χρήματος