ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2107/01 υποβολή: Paulo Casaca (PSE) προς την Επιτροπή. Νοθεία στον γαλακτοκομικό τομέα.