Vec T-424/10: Žaloba podaná 18. septembra 2010 — Dosenbach-Ochsner/ÚHVT — Sisma (zobrazenie obdĺžnika so slonmi)