Υπόθεση T-424/10: Προσφυγή της 18ης Σεπτεμβρίου 2010 — Dosenbach-Ochsner κατά ΓΕΕΑ — Sisma (Αναπαράσταση ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου με ελέφαντες)