Γραπτή ερώτηση E-6213/10 Paul Nuttall (EFD) προς την Επιτροπή. Πλημμύρες στην Cumbria: ορισμός της τεράστιας περιφερειακής καταστροφής