Γραπτή ερώτηση E-012262/11 Cristian Silviu Buşoi (ALDE) προς την Επιτροπή. Σχέδιο νόμου της Μολδαβίας κατά των διακρίσεων