Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mengozzi της 15ης Νοεμβρίου 2012.