Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea performanțelor de rezistență la foc a produselor pentru construcții, lucrărilor de construcție sau părților acestora [notificată cu numărul C(2000) 1001] (Text cu relevanță pentru SEE) (2000/367/CE)