Γραπτή ερώτηση E-002361/11 Licia Ronzulli (PPE) προς την Επιτροπή. Καταπολέμηση του καρκίνου των ωοθηκών