Cauza C-83/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Spania) la 11 februarie 2010 — Aurora Sousa Rodríguez și alții/Air France S.A.