Lieta C-83/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. februārī iesniedza Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Spānija) — Aurora Sousa Rodríguez u.c./Air France S.A.