Causa C-83/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Spagna) l’ 11 febbraio 2010 — Aurora Sousa Rodríguez e a./Air France S.A.