C-83/10. sz. ügy: A Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Spanyolország) által 2010. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Aurora Sousa Rodríguez és társai kontra Air France S.A.