Věc C-83/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Španělsko) dne 11. února 2010 — Aurora Sousa Rodríguez a další v. Air France S.A.