Γραπτή ερώτηση E-003811/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Έρευνα για τη καταπολέμηση του ιού HIV