Neuvoston päätös (EU) 2019/222, annettu 20 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan unionin sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) kaupasta ja yhteistyöstä tehdyn väliaikaisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen nojalla perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta EU:n ja palestiinalaishallinnon välisen toimintaohjelman jatkamiseen