Γραπτή ερώτηση E-6970/10 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) προς την Επιτροπή. Κίνητρα για τους πληροφοριοδότες