Απόφαση αριθ. 1/2019 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ-Μεξικού της 16ης Οκτωβρίου 2019 όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 2/2000 του μεικτού συμβουλίου ΕΚ–Μεξικού σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (Ανδόρα και Άγιος Μαρίνος, και ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν στα χημικά προϊόντα) [2021/10]