Γραπτή ερώτηση E-000522/11 Nuno Melo (PPE) προς την Επιτροπή. Γερμανικά τρόφιμα μολυσμένα με διοξίνες