Γραπτή ερώτηση E-008982/12 Sophocles Sophocleous (S&D) προς την Επιτροπή. Παράνομη σύλληψη αστυνομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας από το κατοχικό καθεστώς