Γραπτή ερώτηση E-010239/10 Cristiana Muscardini (PPE) προς το Συμβούλιο. Η κρίση στο Κασμίρ