Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 742/2012 του Συμβουλίου της 16ης Αυγούστου 2012 για την εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία