Υπόθεση C-467/11 Ρ: Αναίρεση που άσκησαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2011 οι Audi AG και Volkswagen AG κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τμήμα) στις 6ης Ιουλίου 2011 στην υπόθεση T-318/09, Audi AG και Volkswagen AG κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)