Γραπτή ερώτηση E-002072/12 Georgios Papanikolaou (PPE) προς την Επιτροπή. Ευρωπαϊκό πλάνο για τις υψηλές επιδόσεις των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών