Komisijos reglamentas (EB) Nr. 976/2009 2009 m. spalio 19 d. kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl tinklo paslaugų