Zadeva C-215/12 P: Pritožba, ki jo je Grazer Wechselseitige Versicherung AG vložila 9. maja 2012 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 28. februarja 2012 v zadevi Grazer Wechselseitige Versicherung AG proti Evropski komisiji (T-282/08)