Vec C-215/12 P: Odvolanie podané 9. mája 2012 : Grazer Wechselseitige Versicherung AG proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z  28. februára 2012 vo veci T-282/08, Grazer Wechselseitige Versicherung AG/Európska komisia