Kohtuasi C-215/12 P: Grazer Wechselseitige Versicherung AG 9. mail 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 28. veebruari 2012 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-282/08: Grazer Wechselseitige Versicherung AG versus Euroopa Komisjon