Kohtuasi T-80/10: 16. veebruaril 2010 esitatud hagi — Bell & Ross versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Klockgrossisten i Norden (Käekella kujutis)