Υπόθεση T-80/10: Προσφυγή της 16ης Φεβρουαρίου 2010 — Bell & Ross κατά ΓΕΕΑ — Klockgrossisten i Norden (Αναπαράσταση ρολογιού)